Informačný interný portál len pre členov PZ Ponitran Ludanice !!!
Č. účtu IBAN: SK70 5600 0000 0091 2022 1001

Dokumenty a výkazy:


Starostlivosť o napájačky - zadelenie členov
Výkaz odpracovaných hodín r. 2018/2019
Výkaz bodov za ulovenú škodnú zver r. 2018/2019
Organizačný a rokovací poriadok PZ Ponitran
Stanovy PZ Ponitran
Doplnky 2016
Doplnky 2018
Evidencia vyznamenaných vedená na OkO SPZ TO
Rozdelenie členov do skupín a pridelenie kŕmnych zariadení
Kontakty členovia PZ
Tlačivo brigádnických hodín bez mien

Staršie dokumenty a výkazy:


Výkaz bodov za ulovenú škodnú zver r. 2017/2018
Výkaz odpracovaných hodín r. 2017/2018
Výkaz odpracovaných hodín r. 2016/2017
Výkaz odpracovaných hodín r. 2015/2016
Výkaz odpracovaných hodín r. 2014/2015
Výkaz odpracovaných hodín r. 2013/2014
Výkaz odpracovaných hodín r. 2012/2013

SRNEC I,II a III VT. JE VYSTRELENÝ !!!


Plánované akcie na nadchádzajúce obdobie:

NARIADENIE HLAVNÉHO VETERINÁRNEHO LEKÁRA - intenzívny lov diviačei zveri?!!!
Intenzívnv lov diviačei zveri


Plán prác na rok 2019 :

V prípade záujmu o brigádu kontaktujte predsedu PZ.

1. Natieranie: štíty na streche:
2. Oprava dosiek na malej veži
3. Strihanie živého plota
4. Výmena latkových dverí na chatke
5. Vyhrabanie lístia v areáli
6. Výlov rybníka
7. Natretie fasády na poľovníckom dome
8. Získanie nových prameňov resp. napájačiek
8. Kosenie areálu PZ
História udalostí:

6.9.2019 (Piatok) - 18:00 Členská schôdza
Členská schôdza sa bude konať na strelnici PZ. Treba zaplatiť druhú splátku príspevku vo výške 30 Eur. Bude sa vydávať aj krmivo. Záujemcovia o poplatkovú poľovačku uhradia čiastku 50 Eur najneskôr na schôdzi. Po tomto termíne bude umožnený predaj aj ostatným záujemcom.
Zápis z ČS konanej dňa 6.9.2019
Uznesenie členskej schôdze konanej dňa 6.9.2019


8.6.2019 (Piatok) - 9:00 Slávnostná členská schôdza "JÚN Mesiac poľoníctva"
Členská schôdza sa bude konať na strelnici PZ.
Zápis z ČS konanej dňa 8.6.2019
Uznesenie členskej schôdze konanej dňa 8.6.2019

12.4.2019 (Piatok) - 17:00 Členská schôdza
Členská schôdza sa bude konať na strelnici PZ. Treba zaplatiť prvú splátku príspevku vo výške 50 Eur.
Zápis z ČS konanej dňa 12.4.2019
Uznesenie členskej schôdze konanej dňa 12.4.2019


24.2.2019 - 10:00 (Nedeľa) - Výročná členská schôdza
Vvýročná členská schôdza sa uskutoční na strelnici PZ Ponitran Ludanice.
Zápis z výročnej ČS konanej dňa 24.2.2019.pdf
Uznesenie členskej schôdze konanej dňa 24.2.2019


5.1.2019 - 13:00 (Sobota) - Predvýročná členská schôdza
Predvýročná členská schôdza sa uskutoční na strelnici PZ Ponitran Ludanice.
Bude sa vydavat krmivo, vymieňať povolenky. Prineste so sebou plomby.
Uznesenie predvýročnej členskej schôdze konanej dňa 5.1.2019
Zápis z ČS konanej dňa 5.1.2019


29.12.2018 Naplnenie pridelených kŕmidiel a spoločné posedenie.
Dňa 29.12.2018 (Sobota) od 7:30 do 9:30 sa bude konať výdaj krmiva a naplnenie pridelených kŕmidiel. O 12:00 sa stretneme v našom poľovníckom dome na spoločnom posedení a pri občerstvení.


17.11.2017 Poplatková poľovačka na bažanta obyčajného
PZ PONITRAN Vás pozýva na tradičnú poplatkovú poľovačku na bažanta obyčajného. Lov na bažantov (kohút a sliepka) v počte od 200 ks (počet strelcov 40).

1. Raňajky a registrácia strelcov od 8 do 9 hod.
2. Začiatok poľovačky o 10 hod.
3. Plánované ukončenie a obed o 13 hod.


3.11.2018 - 8:00 (Sobota) - Spoločná poľovačka pre členov PZ.
Spoločná poľovačka na bažanta obyčajného a škodnú zver. Nástup bude pri KD Ludanice.


7.9.2018 (Piatok) - 18:00 Členská schôdza
Členská schôdza sa bude konať na strelnici PZ. Treba zaplatiť druhú časť príspevku. Bude vyhodnotená brigádnická činnosť a body.
Prezenčná listina 7.9.2018
Uznesenie členskej schôdze konanej dňa 7.9.2018
Zápis z ČS konanej dňa 7.9.2018


16.6.2018 - 8:00 (Sobota) - Členská schôdza a akcia pri príležitosti "JÚN - Mesiac poľovníctva"
1. Členská schôdza
2. Slávnostná poľovnícka akcia pre členov PZ (Streľby)
3. Od 15:00 Akcia bude otvorená aj pre širokú verejnosť. Budú sa konať sprievodné akcie pre deti. Bude zabezpečené aj občerstvenie. Detaily budú upresnené na členskej schôdzi.
Prezenčná listina 16.6.2018
Uznesenie členskej schôdze konanej dňa 16.6.2018
Zápis z ČS konanej dňa 13.4.2018


13.4.2018 (Piatok) - 18:00 Členská schôdza
Členská schôdza sa bude konať na strelnici PZ.
Prezenčná listina 13.4.2018
Uznesenie členskej schôdze konanej dňa 13.4.2017
Zápis z ČS konanej dňa 13.4.2018


14.4.2018 (Sobota) - 8:00 Brigáda
Brigáda sa bude konať na strelnici PZ. Prineste si so sebou motyky, hrable....


17.3.2018 Sčítanie zveri
Dňa 17.3.2018 sa bude konať sčítanie zveri. Stretnutie o 8:00 v Chrabranoch pri pizzerii a v Kamanovej pri pohostinstve.


17.2.2018 - 17:00 (Sobota) - Slávnostná výročná členská schôdza
Výročná členská schôdza sa uskutoční na strelnici PZ Ponitran Ludanice.
Prezenčná listina 17.2.2018 VČS
Uznesenie členskej schôdze konanej dňa 17.2.2017
Zápis z VČS konanej dňa 17.2.2018


21.1.2018 - 09:00 (Nedeľa) - Predvýročná členská schôdza
Predvýročná členská schôdza sa uskutoční na strelnici PZ Ponitran Ludanice.
Prezenčná listina 21.1.2018
Uznesenie členskej schôdze konanej dňa 21.1.2018


30.12.2017 Naplnenie pridelených kŕmidiel a spoločné posedenie.
Dňa 30.12.2017 (Sobota) od 7:30 do 9:30 sa bude konať výdaj krmiva a naplnenie pridelených kŕmidiel. O 10:00 sa stretneme v našom poľovníckom dome na spoločnom posedení a pri občerstvení. Prajeme krásne a požehnané vianočné sviatky. S pozdravom výbor PZ.


25.11.2017 Spoločná poľovačka na bažanta obyčajného.
PZ PONITRAN Vás pozýva na tradičnú spoločnú poľovačku na bažanta obyčajného. Stretnutie pred kultúrnym domom v Ludaniciach o 8:00.


18.11.2017 Poplatková poľovačka na bažanta obyčajného
PZ PONITRAN Vás pozýva na tradičnú poplatkovú poľovačku na bažanta obyčajného. Cena 50 Eur.
1. Lov na bažantov (kohút a sliepka) v počte 200 ks (počet strelcov 37 - 42)
2. Výborné občerstvenie


10.9.2017 - 10:00 (Nedeľa) - Členská schôdza
Pracovná členská schôdza sa bude konať na strelnici PZ Ponitran Ludanice.
1. Posledný termín na uhradenie 2 časti mimoriadneho členského príspevku.
2. Priniesť znaky za škodnú zver.
Prezenčná listina 10.9.2017
Uznesenie členskej schôdze konanej dňa 10.9.2017


23.6.2017 (Piatok) - 18:00 Členská schôdza
Členská schôdza sa bude konať na strelnici PZ.
Prezenčná listina 23.6.2017
Uznesenie členskej schôdze konanej dňa 23.6.2017


24.6.2017 (Sobota) - 8:00 Poľovnícky deň pri príležitosti "JÚN - Mesiac poľovníctva"
Program akcie a jej naplánovanie bude prediskutované a odsúhlasené členskou schôdzou.


4.5.2017 Posledná rozlúčka s členom PZ.
Dňa 1.5 zosnul náš člen Žák Vladimír. Posledná rozlúčka sa konala 4.5.2017 v Prašiciach.


22.4.2017 (Sobota) - 8:00 Brigáda pre členov
Brigáda sa uskutoční na strelnici PZ. Bude sa robiť jarné upratovanie, čistenie a skrášľovanie areálu strelnice. Na brigádu si prineste motyky a hrable.


7.4.2017 (Piatok) - 18:00 Členská schôdza
Členská schôdza sa bude konať na strelnici PZ. Na členskej schôdzi je potrebné uhradiť prvú splátku členského príspevku vo výške 50 Eur.
Prezenčná listina 7.4.2017
Uznesenie členskej schôdze konanej dňa 7.4.2017


19.3.2017 (Nedeľa) - 8:00 Sčítanie zveri
19.3.2017 sa bude konať sčítanie zveri. Miesto stretnutia, Kamanová pri krčme a v Chrabranoch pri Reštaurácii.


26.2.17 - 10:00 (Nedeľa) - Výročná členská schôdza
Slávnostná výročná členská schôdza sa uskutoční na strelnici PZ Ponitran Ludanice.
Návrh kandidátky 1 - 26.2.2017
Návrh kandidátky 2 - 26.2.2017
Uznesenie 1 - 26.2.2017
Uznesenie 2 - 26.2.2017
Uznesenie 3 - 26.2.2017


20.1.17 - 17:00 (Piatok) - Predvýročná členská schôdza
Predvýročná členská schôdza sa uskutoční na strelnici PZ Ponitran Ludanice.
Prezenčná listina 1 - 20.1.2017
Prezenčná listina 2 - 20.1.2017
Uznesenie 1 - 20.1.2017
Uznesenie 2 - 20.1.2017


30.12.2016 (Piatok) - Individuálny výjazd pre členov PZ do revíru spojený s prikrmovaním.
Po skončení výjazdu do revíru sa členovia stretnú na strelnici PZ o 11:00.


10.12.2016 - 8:00 (Sobota) - Spoločná poľovačka
Spoločná poľovačka na bažanta poľovného a škodnú zver.


19.11.2016 - 08:00 (Sobota) - Spoločná poplatková poľovačka
Spoločná poplatková poľovačka sa uskutoční v Jelšine. Členovia sa zhromaždia pred začatím akcie na stelnici PZ.


9.10.2016 - 09:00 (Piatok) - Členská schôdza
Pracovná členská schôdza sa uskutoční na strelnici PZ Ponitran Ludanice.
Po skončení schôdze sa bude konať cvičná streľba na vysokej vežu. Na členskej schôdzi je pre záujimecov nutné uhradiť 50 eur za poplatkovú poľovačku na bažanta poľovného.
Prezenčná listina 1 - 9.10.2016
Prezenčná listina 2 - 9.10.2016
Uznesenie - 9.10.2016


19.8.2016 - 18:00 (Piatok) - Členská schôdza
Pracovná členská schôdza sa uskutoční na strelnici PZ Ponitran Ludanice.
Bude sa rokovať o záväznej účasti členov a organizácii poplatkovej polovačky na bažanta poľovného (19.11.2016).
Prezenčná listina 19.8.2016
Uznesenie 19.8.2016


II. splátka 30 Eur do augustovej členskej schôdze vrátane dňa člen. sch


18. jún 2016 - Poľovnícky deň od 8:00
Slávnostná poľovnícka akcia sa bude konať na strelnici PZ Ponitran Ludanice. Budú sa konať sprievodné akcie pre deti a podávať sa bude aj občerstvenie. Detaily budú upresnené vopred na na piatkovej členskej schôdzi.


17.6.2016 - 18:00 (Piatok) - Členská schôdza
Pracovná členská schôdza sa uskutoční na strelnici PZ Ponitran Ludanice.
Prezenčná listina 17.6.2016
Uznesenie 17.6.2016
Správa o činnosti dozornej rady za r. 2016-1
Správa o činnosti dozornej rady za r. 2016-2


22. mája 2016 - 9:00 Kontrolné streľby pre členov PZ
Kontrolné streľby pre členov PZ sa budú konať na strelnici PZ.


Strelecký tréning 7 a 14. mája 2016
Strelecký tréning sa uskutoční 7 a 14. mája 2016. V prípade záujmu kontaktujte správcu na tel. čísle 0903 271 382.


8.4.2016 - 18:00 (Piatok) - Členská schôdza
Pracovná členská schôdza sa uskutoční na strelnici PZ Ponitran Ludanice.
Prezenčná listina 8.4.2016
Zápisnica -1- 8.4.2016
Zápisnica -2- 8.4.2016
Uznesenie -1- 8.4.2016
Uznesenie -2- 8.4.2016
Uznesenie -3- 8.4.2016


13.3.2016 - 8:00 (Nedeľa) - Sčítanie zveri
Sčítanie zveri 8:00. Stretnutie v Kamanovej. V prípade zlého počasia sa sčítanie konať nebude. Či sa akcia koná alebo nie si môžete overiť u hospodára PZ p. Dubaja.


28.2.2016 - 9:00 (Nedeľa) - Výročná členská schôdza
Slávnostná výročná členská schôdza sa uskutoční na strelnici PZ Ponitran Ludanice.
Prezenčná listina 28.2.2016
Správa dozornej radzy za r. 2015
Uznesenie -1- 28.2.2016
Uznesenie -2- 28.2.2016
Uznesenie -3- 28.2.2016
Uznesenie -4- 28.2.2016


Oprava !!!! 17.1.2016 - 9:00 (Nedeľa) !!!! (17.11.2016 - 9:00 (Nedeľa)) - Predvýročná členská schôdza
Predvýročná pracovná členská schôdza sa uskutoční na strelnici PZ Ponitran Ludanice. Treba si priniesť so sebou nepoužíté plomby a odovzdať ich hospodárovi PZ.
Prezenčná listina 17.1.2016
Uznesenie -1- 17.1.2016
Uznesenie -2- 17.1.2016


26.12.2015 (Sobota na Štefana) - Individuálna poľovačka
Individuálna poľovačka na škodnú zver. Každý poľovník sa zapíše do knihy návštev revíru. O 10:00 hod sa stretneme ustrojení na strelnici PZ.


7.11.2015 (Sobota) - 8:00 Spoločná poľovačka
Spoločná poľovačka na bažanta poľovného a škodnú zver. Stretnutie poľovníkov bude pri KD Ludanice. Jedlo a občerstvenie si zoberte so sebou.


11.9.2015 (Piatok) - 18:00 Členská schôdza PZ
Pracovná členská schôdza sa uskutoční na strelnici PZ Ponitran Ludanice. Bude sa vydávať krmivo, preberať škodná, vyhodnotenie hodín a bodov. Nenaplnené body/hodiny je možné doplatiť. 1 hodina = 1 Euro. Členovia, ktorí ešte nezaplatili členské (2. splátka - 30€) bude sa vyberať na schôdzi.
Výbor PZ - 17:00.
Prezenčná listina -1- 11.9.2015
Prezenčná listina -2- 11.9.2015
Prezenčná listina -3- 11.9.2015
Prezenčná listina -4- 11.9.2015
Uznesenie členská schôdza PZ 26.6.2015


27.6.2015 (Sobota) - 8:00 Akcia pri príležitosti "JÚN - Mesiac poľovníctva"
Slávnostná poľovnícka akca sa bude konať na strelnici PZ Ponitran Ludanice. Akcia bude otvorená aj pre širokú verejnosť. Budú sa konať sprievodné akcie a podávať sa bude aj občerstvenie. Detaily budú upresnené na členských schôdzach.


26.6.2015 (Piatok) - 18:00 Slávnostná členská schôdza pri príležitosti "JÚN - Mesiac poľovníctva"
Slávnostná členská schôdza sa bude konať na strelnici PZ Ponitran Ludanice.
Prezenčná listina 26.6.2015
Uznesenie členská schôdza PZ 26.6.2015
Správa o činnosti dozornej rady za 1. polrok 2015


7.5.2015 (Štvrtok) - 16:30 Posledná rozlúčka
Fiantok Július.


!!! 25. apríl 2015 (sobota) - Brigáda pre členov PZ Ponitran !!!
Brigáda sa bude konať v areáli strelnice PZ. Zraz na strelnici o 8:00 hod. ráno. Treba si priniesť lopaty, hrable a fúriky.


19.4.2015 (Nedeľa) - 09:00 Členská schôdza PZ
Pracovná členská schôdza sa uskutoční na strelnici PZ Ponitran Ludanice.
Prezenčná listina 19.4.2015
Uznesenie členská schôdza PZ 19.4.2015
Uznesenie členská schôdza PZ 19.4.2015


17.4.2015 (Piatok) - 18:00 Výbor schôdza PZ
Pracovná schôdza výboru PZ sa uskutoční na strelnici PZ Ponitran Ludanice.


18.4.2015 Zvod psov
Zvod psov sa uskutoční dňa 18.4.2015 na strelnici PZ Ponitran Ludanice o 8:00 hod. do 12:00 hod. Na zvod je potrebné predviesť všetkých poľovných psov, ktoré slúžia pre potreby užívateľa poľovného rervíru samozrejme s preukazom o pôvode psa.


28-29.3.2015 Chovateľská prehliadka
Chovateľská prehliadka trofejí spojená s výstavou trofejí sa uskutoční v spolupráci s PZ Illus Krušovce v kultúrnom dome Krušovce. Výstava trofejí je prístupná pre širokú poľovnícku aj nepoľovnícku verejnosť v dňoch 28. marca - 29.marca 2015. S výstavou sú spojené ďalšie sprievodné akcie.


Do 8.3.2015 je nevyhnutné uhradiť príspevok 50 eur.
Úhradu je možné vykonať priamou úhradou na bankový účet PZ.
Číslo účtu: 9120221001/5600. Do poznámky uveďte svoje meno a priezvisko.


8.3.2015 (Sobota) - 8:00 Sčítanie zveri
8.3.2015 sa bude konať sčítanie zveri, dolny a horný chotár. Miesto stretnutia, Kamanová pri krčme 8:00 a v Chrabranoch pri Futbalovom štadióne 8:00. Pre viacej informácií kontaktujte poľov. hospodára p. Dubaja .


28.2.2015 (Sobota) - 16:00 Výročná členská schôdza PZ
Výročná členská schôdza sa uskutoční na strelnici PZ Ponitran Ludanice.

Prezenčná listina 28.2.2015
Uznesenie členská schôdza PZ 28.2.2015
Uznesenie členská schôdza PZ 28.2.2015

7.2.2015 (Sobota) - 16:00 Členská schôdza PZ
Pracovná členská schôdza sa uskutoční na strelnici PZ Ponitran Ludanice.

Prezenčná listina 7.2.2015
Sťažnosť anonym
Oznámenie o vykonaní štátneho dozoru
Uznesenie členská schôdza PZ 7.2.2015

19.1.2015 (Pondelok) - 17:00 Schôdza výboru PZ
Pracovná schôdza výboru PZ Ponitran sa uskutoční v pizzerii Romantik.


27.12.2014 - Vianočná poľovačka
Vianočná poľovačka pre členov PZ bude vykonávaná individuálne alebo v skupinách. Primárnym cieľom je tlmiť škodnú zver, loviť sa môže diviak. V mimoriadnom prípade aj srnčia zver, ale len za podmienky, že je slabá, vážne zranenená resp. vychudnutá tzn. vážne podozrenie na chorobu. Po dokončení poľovačky sa stretneme o 9:30 na strelnici PZ, kde bude pripravené pohostenie. Lovu zdar !!!


8.11.2014 - 08:00 Poplatková poľovačka
Poplatková poľovačka na bažanta poľovného pre členov PZ a hostí. Zraz na strelnici PZ Ponitran o 08:00 Poplatok za poľovačku vo výške 50 eur.


12.10.2014 (Nedeľa) - 09:00 Členská schôdza PZ
Pracovná členská schôdza sa uskutoční na strelnici PZ Ponitran Ludanice.

08:00 Schôdza výbor PZ
Prezenčná listina 12.10.2014


15.8.2014 (Piatok) - 18:00 Členská schôdza PZ
Pracovná členská schôdza sa uskutoční na strelnici PZ Ponitran Ludanice.


12.7.2014 (Sobota) - 07:00 Brigáda - repa.
Dňa 12.7.2014 sa bude konať brigáda v repe. Miesto stretnutia bude o 7:00 hod. pri PD Ludanice. Treba si priniesť so sebou motyky.


20-21-22.6.2014 (Piatok - Sobota - Nedeľa) - 07:30 MKBL Jagdterriérov
MKBL Jagdterriérov na strelnici PZ Ponitran Ludanice. Rozdelenie práce a ďaľšie pokyny budú upresnené na členskej schôdzi. Propozície na nadchádzajúci brlohársky pretek. Rozdelenie práce na pretek Jagdteriérov 2014.


8.6.2014 (Nedeľa) - 09:00 Členská schôdza PZ + Streľba batéria.
Členská schôdza sa uskutoční na strelnici PZ Ponitran Ludanice. Bude otvorené strelište batéria. Prípadní záujemcovia si prinesú zbrane.


25.4.2014 (Piatok) - 18:00 Členská schôdza PZ.
Pracovná členská schôdza sa uskutoční na strelnici PZ Ponitran Ludanice.


15.3.2014 - Sčítanie zveri.
15.3.2014 Sa bude konať sčítanie zveri, dolny a horny chotar. Miesto stretnutia, Kamanová pri krčme 8:00 a v Chrabranoch pri Futbalovom štadióne 8:00. Pre viacej informácií kontaktujte poľov. hospodára p. Dubaja .


8.3 a 9.3.2014 Chovateľská prehliadka
Rozdelenie práce na Chovateľskú prehliadku trofejí 2013/2014.


16.2.2014 (nedeľa) - 09:00 Výročná členská schôdza
Výročná členská schôdza sa uskutoční na strelnici PZ Ponitran.


!!!!!!!!! Príspevok členov 50 Eur. !!!!!!!!!
Do 16. februára 2014 je nutné uhradiť 50 Eur poplatok. Poplatok je možné uhradiť aj na výročnej schôdzi.


25.1.2014 (sobota) - 16:00 Predvýročná členská schôdza
Predvýročná členská schôdza sa uskutoční na strelnici PZ Ponitran.


25.1.2014 (sobota) - 14:00 Schôdza výboru PZ Ponitran


14.12.2013 Poľovačka pre členov PZ Ponitran je zrušená.
Poľovačka ktorá sa mala konat dňa 14.12.2013 je zrušená. Medzi sviatkami sa bude vykonávať prikrmovanie zveri. Upresnenie terminov bude vopred oznámené. Pre viac informácií kontaktujte p. Dubaja.


9.11.2013 - 08:00 Poplatková poľovačka
Poplatková poľovačka na bažanta poľovného pre členov PZ a hostí. Zraz na strelnici PZ Ponitran o 08:00 Poplatok za poľovačku vo výške 50 eur uhradiť p. Gerhátovi Branislavovi resp. Dubajovi Ľubomírovi.


19.10.2013 - 14:00 Členská schôdza
Pracovná členská schôdza sa uskutoční na strelnici PZ Ponitran.


!!!!!!!!! Poplatok členské 30 Eur. !!!!!!!!!
Do 15. septembra je nutné uhradiť 30 Eur. členský poplatok.


18.8.2013 - 08:00 Členská schôdza
Pracovná členská schôdza sa uskutoční na strelnici PZ Ponitran.


!!!!!!!!! Brigáda pre členov PZ Ponitran !!!!!!!!!
Dňa 13. júla 2013 (v sobotu) sa bude konať brigáda, dočisťovanie bazéna od zeminy. Zraz na strelnici o 6:00 hod. ráno. Treba si priniesť lopaty, a fúriky.  Pre viac informácií kontaktujte vedenie PZ.


!!!!!!!!! Brigáda pre členov PZ Ponitran !!!!!!!!!
V dňoch 6 a 7 júla 2013 (v sobotu a v nedeľu) sa bude konať okopávanie repy. Miesto brigády je pri topoľoch v časti Chrabranské lúky. Zraz na mieste o 6:00 hod. ráno. Treba si so sebou priniesť motyky.  Pre viac informácií kontaktujte vedenie PZ.


15.6.2013 - 17:00 Členská schôdza
Pracovná členská schôdza sa uskutoční na strelnici PZ Ponitran. Po ukončení schôdze bude pohostenie a hudba.