Rozdelenie členov PZ Ponitran Ludanice do skupín.
/ starostlivosť o pridelené krmelce, násypce /
1. skupina 2. skupina
Ing. Gerhát Branislav Chrabrany pri háji: krmelec a násypec  Labuda Jozef Horná remízka: Krmelec a násypec
(vedúci skupiny) (vedúci skupiny)
Pripko Marian st.  Jelšina: krmelec a násypec Jamrich Jozef Horná remízka: krmelec a násypec
Szabo Milan Pri topoloch: krmelec Ježík František Lúštek: násypec
Káčerica: násypec Grác Ján Jelšina: krmelec a násypec
Mokoš Jozef Káčerica: násypec Ing. Grácova Michaela PhD.                     Jelšina: Kamanská medza - vŕba
Pri topoloch: krmelec Vaňo Karol                                             Dolina: krmelec a násypec
Buday Jaroslav ml. Strelnica: násypec Jamrich Martin                                      Dolina: krmelec a násypec
Šupa Vladimír Koryto: krmelec  Ing. Grác Ján ml.                                          Vinohrad: krmelec 
Petrík Tomáš                                          Črevo: jasle a násypec
Novotný Matúš                                      Šporák: násypec                                                                              
 3. skupina 4. skupina
Dubaj Ľubomír Dvoranská hlboká: násypec  Košecký Ľubomír Novánska remízka: krmelec a násypec
(vedúci skupiny) (vedúci skupiny)
Čulák Adam Kamánsky brod: násypec Kapusta Štefan Črevo: krmelec a násypec
Novotný Miroslav st. Tôňa: násypec a krmelec, Dvor. Lúky krmelec Pripko Marián ml.                            Ludánska hlboká              
Opát Michal Zetko: krmelec a násypec Krajčovič Dezider         Obdokovská cesta: násypec
Múčka Jozef Rieka Nitra – štrkovisko: násypec Šiška Marek               Kamanské lúky:  krmelec
Hudec Peter Kamanský kanál: krmelec a násypec  Opát Jozef                 Zetko: krmelec a násypec
Dubaj Martin Dvoranská hlboká: krmelec - Kevešak  Valent Radovan Kamánsky kanál:  krmelec a násypec
5. skupina 6. skupina
Rybanský Milan Cér: krmelec a násypec Krajčovič Jozef  
(vedúci skupiny) Krajčovič Jarolím  
Košecký Michal                        ACHP: násypec Buday Jaroslav st.  
Žák Vladimír                                 Chrabrany - pri háji: krmelec a násypec Košecký Peter  
Gerhát Pavol                                                 Pri Mesárošovi: násypec Rybanský Ľubomír  
Novotný Miroslav ml.                                         Tôňa: krmelec a násypec
Ing. Paulen Ľubor                                      Karlov,Cér: krmelec a násypec