Areál strelnice:

Náš multifunkčný areál s príslušnými priestormi a strelištami je možné prenajať na spoločenské, kultúrne, kynologické a strelecké akcie.


 • Poľovnícka budova
  Je vybavená novo zrekonštruovanou kuchyňou. Súčasťou je
  spoločensko kultúrná sála s kapacitou 45 miest. Tieto priestory
  sú vhodné na konanie kultúrnych a spoločenských akcií (oslavy
  výročí, stretávky, strelecké podujatia). Pred budovou
  sú umiestnené zabudované drevené stoly s lavičkami pre príjemné
  posedenie vonku.


 • Batériové strelište
  Športová streľba "trap". K dispozícii je možnosť prenájmu aickej vrhačky FALCON s hozontálnym a vertíkálnym posuvom. • Umelý brloh
  Novopostavený umelý brloh, podľa platných európskych parametrov
  a predpisov pre kynologický výcvik a kynologické športové podujatia