O nás, o revíri


Poľovné združenie PZ Ponitran Ludanice bolo založené v r. 1970. Územie poľovného revíru sa nachádza v okr. Topoľčany v severnej časti Nitrianskeho kraja. Tvoria ho katastrálne územia obcí Chrabrany, Ludanice, Dvorany nad Nitrou, Mýtna nová Ves, Kamanová . Okresné mesto Topoľčany je vzdialené 10 km. Výmera poľovného revíru je 2558 Ha, pričom 80% plochy je poľnohospodárska pôda a zvyšnú časť tvoria trvalé porasty - remízy. Revír je v nadmoreskej výške cca 166 m. V našom revíri možno nájsť všetky bežné druhy poľnej poľovnej zveri - malá pernatá zver, malá srstnaná zver, raticová - srnčia zver.

Príjazd na strelnicu PZ. Revír.
Členovia PZ. Mapa hraníc revíru PZ Ponitran Ludanice.