Poľovnícke združenie PONITRAN získalo v roku 2023 dotáciu z rozpočtu NSK na podporu činností združení a spolkov na vidieku Nitrianskeho kraja prostredníctvom Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ.